1. Prenatalne badania biochemiczne (test I i II trymestru) wraz z oceną ryzyka genetycznego
  2. Nieinwazyjne testy przesiewowe z DNA płodowego (NIFTY)

     3. Badania
          – kariotyp konstytucyjny
          – badanie chorób monogenowych